CSR

De Grønne Kokkes CSR indsats er ikke blot et samfundsansvar men også et miljøansvar .

Vi arbejder bl.a. med:

  • At minimere emballage og genbruge alt der kan genbruges
  • At erstatte al nødvendigt engangsservice og emballage med bæredygtige produkter
  • At hindre madspild i størst mulige omfang
  • At sætte bæredygtige råvarer i fokus
  • At fastholde et godt arbejdsmiljø
  • At samarbejde med vores leverandører om at forbedre miljømæssige og sociale forhold
  • Ansættelse af fleksjobmedarbejdere  i vores kantiner
  • At oprette praktikpladser for borgere i afklarings- og integrationsforløb

 

CSR erklæring